České hory » Český Ráj » Suché skály

Suché skály

Ostře rozeklaný hřeben skal 1,5 km nad Malou Skálou naproti Vranovskému hřebeni, s nímž tvoří jednu linii. Skalní masiv z tvrdého cenomanského pískovce byl nad zemský povrch vyzdvižen a postaven do svislé polohy při alpinsko-himalajském vrásnění. Díky jejich tvaru se Suchým skalám říká také Kantorovy varhany nebo Maloskalské dolomity. Jsou zde vyhledávané horolezecké terény. Nejhezčí pohled na Suché skály se naskýtá z vyhlídky pod Sokolem nebo z vesnice Líšný.
Suché skály Suché skály
Hřeben Suchých skal od jihovýchodu
Suché skály od Malé Skály Suché skály od Malé Skály
Pohled od Malé Skály
Fotografie uživatelů
Pantheon na Malé Skále
z Hořákovy vyhlídky
Pantheon
Maloskalsko
Suché skály
Suché skály
Suché skály
Skalní bludiště Chléviště
Skalní bludiště Chléviště
Skalní bludiště Chléviště
Husníkova vyhlídka
Husníkova vyhlídka