TOPlist
České hory » Český Ráj » Suché skály

Suché skály

Ostře rozeklaný hřeben skal 1,5 km nad Malou Skálou naproti Vranovskému hřebeni, s nímž tvoří jednu linii. Skalní masiv z tvrdého cenomanského pískovce byl nad zemský povrch vyzdvižen a postaven do svislé polohy při alpinsko-himalajském vrásnění. Díky jejich tvaru se Suchým skalám říká také Kantorovy varhany nebo Maloskalské dolomity. Jsou zde vyhledávané horolezecké terény. Nejhezčí pohled na Suché skály se naskýtá z vyhlídky pod Sokolem nebo z vesnice Líšný.
Suché skály Suché skály
Hřeben Suchých skal od jihovýchodu
Suché skály od Malé Skály Suché skály od Malé Skály
Pohled od Malé Skály
Fotografie uživatelů
z Hořákovy vyhlídky
Pantheon
Maloskalsko
Suché skály
Suché skály
Suché skály
Skalní bludiště Chléviště
Skalní bludiště Chléviště
Skalní bludiště Chléviště
Husníkova vyhlídka
Husníkova vyhlídka
Vyhlídka Kde domov můj